Language  
eng tha

EEC


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ให้เกียรติฟังการบรรยายพร้อมเยี่ยมชมการออกแบบงานระบบวิศวกรรมของอาคารสถาบันอีอีซี โดยมีคุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการอีอีซี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำคณะเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

          ในการนี้คุณวิเชียรยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ครอบครัวอีอีซีอีกด้วย

EEC

EEC
EEC
EEC
Photo and Content by EEC Internal Affairhome