EEC


           

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณเกชา ธีระโกเมน พร้อมทีมวิศวกร ผู้รับเหมา และสถาปนิกโครงการก่อสร้างอาคารอีอีซี แห่งที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการ พร้อมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างในส่วนต่างๆEEC

EEC
EEC
Photo and Content by EEC Internal Affairhome