Language  
eng tha


4 เมษายน 2562
กฟน. มอบตราสัญลักษณ์เชิดชูอาคารประหยัดพลังงานแก่ อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ตอกย้ำความเป็นอาคารคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม


8 ธันวาคม 2060
MQDC เปิดตัวโปรเจกต์แฟลกชิพ ‘The Forestias – เดอะ ฟอเรสเทียส์’ ครั้งแรกของโลกที่นำธรรมชาติและสังคมมาอยู่รวมกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Imagine Happiness’ มูลค่าโครงการกว่า 90,000 ล้านบาท

18 ตุลาคม 2060
“แมกโนเลีย” จับมือกลุ่ม EEC ตั้งบริษัท EEC DT Green Power รุกธุรกิจพลังงาน พร้อมนำเทคโนโลยีระดับโลกปฏิวัติวงการที่อยู่อาศัย โดยจะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDCในอนาคต ตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงใช้งาน

25 กรกฎาคม 2560
คุณเกชา ธีระโกเมน พร้อมทีมวิศวกร ผู้รับเหมา และสถาปนิกโครงการก่อสร้างอาคารอีอีซี แห่งที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการ พร้อมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างในส่วนต่างๆ
28 มิถุนายน 2560
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมงานระบบของอาคารสถาบันอีอีซี โดยมีคุณเกชา ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการอีอีซีให้การต้อนรับพร้อมนำชมอาคาร
10 เมษายน 2560
ครอบครัวอีอีซี จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
10 มีนาคม 2560
คุณสุนันทา ธีระโกเมน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ลุงชิก ประเสริฐ จิตรักษ์ เกษียณอายุจากงานยุจากงาน
23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทดีที มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ชาวอีอีซี ในโอกาสพิธีวางฐานฤกษ์ อาคารสำนักงาน อีอีซี 2
24 กุมภาพันธ์ 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็นการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่ Smart City ของ Thailand 4.0