25 กรกฎาคม 2560
คุณเกชา ธีระโกเมน พร้อมทีมวิศวกร ผู้รับเหมา และสถาปนิกโครงการก่อสร้างอาคารอีอีซี แห่งที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการ พร้อมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างในส่วนต่างๆ
28 มิถุนายน 2560
คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมงานระบบของอาคารสถาบันอีอีซี
10 เมษายน 2560
ครอบครัวอีอีซี จัดงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
10 มีนาคม 2560
คุณสุนันทา ธีระโกเมน มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ลุงชิก ประเสริฐ จิตรักษ์ เกษียณอายุจากงานยุจากงาน
23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มบริษัทดีที มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ชาวอีอีซี ในโอกาสพิธีวางฐานฤกษ์ อาคารสำนักงาน อีอีซี 2
24 กุมภาพันธ์ 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็นการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ เพื่อเข้าสู่ Smart City ของ Thailand 4.0